Misyon Vizyon

 

Misyon:

Sosyal ve stratejik açıdan dünyayı anlayan,  düşünen, araştırmacı, girişimci ve değerlerine bağlı nitelikli bireyler yetiştirerek; bilimin ışığında iç ve paydaşlarımıza üst düzeyde hizmet sunmaktır.

 

Vizyon:

 

Sosyal ve stratejik gelişmeleri yakından takip eden, araştırma-geliştirme çalışmalarında yenilik sunan,  her türlü hizmette paydaş memnuniyetini gözeten bir kurum olmaktır.

 

Temel Değerler

■   Paylaşımcı

■   Etik değerlere bağlı

■   Kurumsal aidiyeti yüksek

■   Doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen

■   Paydaşlarla işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket eden

■   Yenilik ve dinamizme önem veren

■   Demokratik

■   Şeffaf, hesap verebilir, adil ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olan

■   Farklı görüş ve değerlere saygılı

■   Toplumsal, çevresel duyarlılığa ve sosyal sorumluluğa sahip

■   Öğrenci odaklı

■   Ulusal ve kültürel değerleri gözeten

■   Evrensel

■   Bilimsel üretkenliğe önem veren

■   Akademik özgürlüğü ilke edinmiş bir üniversite olmaktır.